Xinjiang

2022-04-09 16:17:58 嘉控电力股份有限公司 Viewd 8

Xinjiang Turpan Power Plant

Xinjiang Hongyan Battery Factory

Xinjiang Hami Tianguang Second Power Plant

Urumqi Petrochemical Plant

Urumqi Locomotive Depot

Xinjiang Huadian Xiaocaohu Wind Power Co., Ltd.

Hot joint production of Xinjiang Bayi Iron and Steel Group